Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 5810
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
110

Zástupca vedúceho katedry

Mgr. Ševčíková Janka, PhD.

Mgr. Ševčíková Janka, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry

Telefón:
048 446 5801
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
101

Profesori

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 5808
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
108
prof. Ing. Vojtech Dirner, PhD.

prof. Ing. Vojtech Dirner, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
107

Docenti

doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Prorektor pre rozvoj a informatizáciu

Telefón:
048 446 5805
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
105
doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 5810
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
110
doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 5802
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
102

Odborní asistenti

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, študijný poradca

Telefón:
048 446 5803
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
103
Ing. Pavol Midula,PhD.

Ing. Pavol Midula,PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor pre ERASMUS

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
111
Mgr. Ševčíková Janka, PhD.

Mgr. Ševčíková Janka, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry

Telefón:
048 446 5801
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
101
Ing. Katarína Trnková, PhD.

Ing. Katarína Trnková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Členka Akademického senátu FPV UMB

Telefón:
048 446 5809
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
109

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Zuzana Piliarová

Mgr. Zuzana Piliarová

Asistentka

Telefón:
048 446 7101
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
101a