Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

O katedre

ODBORNÁ PROFILÁCIA KATEDRY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Katedra sa odborne profiluje vo dvoch základných, navzájom veľmi úzko prepojených smeroch. Uvedené smery odborne garantujú dve oddelenia katedry.

Oddelenie životného prostredia a environmentálneho manažmentu

ktoré svoje výchovno-vzdelávacie a vedecko-výskumné činnosti orientuje najmä na:

 • manažment zachovania, obnovy a využitia prírodných, kultúrnych a spoločenských hodnôt,
 • environmentálne riziká a krízový manažment,
 • remediácia krajinných zložiek,
 • identifikácia ťažkých kovov v životnom prostredí.

Personálne obsadenie učiteľov oddelenia

 1. prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. - vedúci výskumného tímu
 2. doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc. 
 3. doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.
 4. Ing. Pavol Midula, PhD.

Oddelenie hodnotenia rizík (Risk Assessment)

ktoré svoje výchovno-vzdelávacie a vedecko-výskumné činnosti orientuje najmä na:

 • trvalo udržateľný rozvoj a spoločenskú zodpovednosť organizácií,
 • integrované manažérstvo a environmentálne manažérske systémy,
 • environmentálnu výchovu a osvetu,
 • organizáciu a manažment riadených subjektov,
 • relevantnú legislatívu a normy,
 • manažment zdravotných rizík.

Personálne obsadenie učiteľov oddelenia

 1. doc. Ing. Marek Drimal, PhD. - vedúci výskumného tímu
 2. Mgr. Janka Ševčíková, PhD. 
 3. Ing. Katarína Trnková, PhD.