RSS RSS print

Horizont 2020

Horizont 2020 integruje podporu výskumu a inovácií, kladie dôraz na podporu malých a stredných podnikov a riešenie veľkých spoločenských výziev.

Je založený na troch pilieroch:

  • Excelentná veda
  • Vedúce postavenie priemyslu
  • Spoločenské výzvy

Ponúka možnosť účasti slovneských výskumníkov v špičkových európskych projektoch na základe verejných výziev vyhlasovaných Európskou komisiou.

 

 

Prezentácia Ing. Ivany Kýpeťovej k Horizont 2020.

Príklad vedecko - výskumného projektu zo štrukturálnych fondov, kde je riešiteľom naša katedra ako Asociovaný člen.

Rozhodnutie komisie EÚ o schválení projektu.

=