Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Štúdium

Poslanie, zameranie, obsah a celkové poňatie študijného programu

BEZPEČNOSŤ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Ako absolvent daného študijného programu budete poznať systematiku a základné princípy ochrany zložiek životného prostredia, ako aj legislatívne limity a normy v oblasti ŽP. Oboznámite sa so základnými princípmi výrob, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov, čistenia odpadových vôd a odpadových plynov a ich súvislosti s právnymi predpismi ochrany životného prostredia. Naučíte sa princípy riadenia environmentálnych procesov, vrátane prevencie ekologických rizík a havárií, spoznáte rôzne programové prostriedky na spracovávanie environmentálnych projektov.

Počas svojho štúdia získate nielen teoretické vedomosti z oblasti bezpečnosti životného prostredia, ale aj mnoho praktických zručností na analyzovanie zložiek environmentálnych procesov (biologické, ekologické, ekonomické, sociálne), riešenie environmentálnych problémov menších prevádzok v obciach, vypracovávanie stanovísk pri plánovaní a schvaľovaní výrobných činnosti a odpadového hospodárstva v kompetenciách obcí, ako aj na prijímanie efektívnych  manažérskych  rozhodnutí vo väzbe na trvalo udržateľný rozvoj,

Environmentálny manažér so silným prírodovedným základom, ovládajúci základné princípy technických riešení a pedagogicko-psychologické nástroje na formovanie verejnej mienky a zvyšovania angažovanosti obyvateľov smerom k trvalo udržateľnému spôsobu života, sa uplatní ako environmentálny inštruktor, koordinátor alebo poradca pre prácu s verejnosťou v chránených územiach, na úrovni štátnej správy, miestnych samospráv, v treťom sektore a ekocentrách.