Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Plán štúdia

Environmentalistika - doznievajúce štúdium, študijný plán

Bezpečnosť životného prostredia - novoakreditované štúdium, študijný plán

Študijný program: Bezpečnosť životného prostredia
Študijný odbor: Environmentálny manažment
Stupeň štúdia: prvý
Forma štúdia: denná, externá
Štandardná dĺžka: 3 roky (denná), 4 roky (externá)
Metóda štúdia: kombinovaná

Povinné predmety

Kód predmetu

Názov predmetu

Roč. /sem.

Kredity

Rozsah*

P-S-C/L

Vyučujúci

KZP FPV/1d-bzp-101

Úvod do štúdia environmentálnych vied

1/Z

5

2-0-0

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

Ing. Pavol Midula, PhD.

Ing. Katarína Trnková, PhD.

KCH FPV/1d-che-502

Základy všeobecnej a anorganickej chémie

1/Z

4

2-1-0

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-102

Informatika v environmentálnych vedách

1/Z

4

0-0-2

Ing. Pavol Midula, PhD.

KBE FPV/1d-bio-901

Všeobecná biológia

1/Z

4

2-0-0

doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.

doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.

doc. PaedDr. Valerián Franc, CSc.

KKZP FPV/1d-bzp-802

Matematické metódy v environmentalistike

1/Z

4

2-2-0

dprof. Ing. Vojtech Dirner, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-103

Psychosociálne aspekty environmentálnej bezpečnosti

1/L

4

2-2-0

Mgr. Janka Ševčíková, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-104

Geológia a geochémia

1/L

7

2-2-0

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

KZP FPV/1d-bzp-105

Základy manažérstva

1/L

6

2-1-0

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-106

Výchova k UR

1/L

4

1-2-0

Ing. Pavol Midula, PhD.

KGGKE FPV/1d-geo-006

Pedológia a ochrana pôdy

2/Z

4

2-1-0

prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

KZP FPV/1d-bzp-107

Environmentálna toxikológia I.

2/Z

6

2-2-0

doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-108

Životné prostredie a zdravie

2/Z

5

2-1-0

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

Ing. Katarína Trnková, PhD.

KBE FPV/1d-eko-101

Všeobecná ekológia

2/Z

5

2-1-0

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-109

Environmentálna politika EÚ

2/Z

5

2-2-0

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

KFY FPV/1d-fyz-401

Základy fyziky

2/L

4

2-2-0

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-110

Ekonomické aspekty životného prostredia

2/L

6

2-1-0

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-111 Environmentálna toxikológia II.

2/L

6

2-1-0

doc. Ing. Marek Drímal, PhD
KZP FPV/1d-bzp-112 Základy terénneho výskumu

2/L

5

50/sem.

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.
doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
KZP FPV/1d-bzp-113 Legislatívne aspekty životného prostredia

2/L

5

2-1-0

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
KZP FPV/1d-bzp-114 Environmentálne aspekty výrobných technológií

3/Z

7

3-2-0

Mgr. Ševčíková Janka, PhD.
KZP FPV/1d-bzp-115 Tvorba a riadenie projektov

3/Z

7

2-2-0

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
KZP FPV/1d-bzp-116 Environmentálne záťaže a brownfieldy

3/Z

7

2-2-0

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

Ing. Katarína Trnková, PhD.
KGGKE FPV/1d-geo-007 Krajinná ekológia

3/L

4

1-2-0

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
KZP FPV/1d-bzp-117 Základy štatistického spracovania dát a tvorby databáz

3/L

7

3-3-0

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

Ing. Pavol Midula, PhD.
KZP FPV/1d-bzp-118

Štátna skúška

Bakalárska práca s obhajobou

3/L

10

 

vedúci bakalárskej práce
skúšobná komisia štátnej skúšky

*rozsah priamej vyučovacej činnosti za týždeň, v prípade potreby sa urči rozsah za semester

 

Povinne voliteľné predmety

Kód predmetu

Názov predmetu

Roč. /sem.

Kredity

Rozsah*

P-S-C/L

Vyučujúci

KZP FPV/1d-bzp-201

Riadenie krízových situácií

1/Z

3

1-2-0

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

KGGKE FPV/1d-geo-003

Fyzická geografia

1/Z

4

2-0-0

RNDr. Lenka Balážovičová, PhD

KZP FPV/1d-bzp-901

Základy meteorológie a klimatológie

1/L

4

2-1-0

RNDr. Lenka Balážovičová, PhD.

Mgr. Anna Hricková

KZP FPV/1d-bzp-202

Tvorivé metódy v riadení

1/L

3

1-1-0

Ing. Katarína Trnková, PhD.

KBE FPV/1d-eko-901

Ohrozenie a ochrana biodiverzity

1/L

3

2-2-1

doc. Ing. Peter Urban, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-902

Fyziológia človeka

2/Z

3

2-0-0

Mgr. Radovan  Malina, PhD.

KBE FPV/1d-bzp-903

Ekologický monitoring a bioindikácia

2/Z

5

2-0-2

doc. Ing. Peter Urban, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-203

Úvod do metodológie sanačných postupov

2/Z

4

2-1-0

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

doc. Ing. Marek Drímal, PhD

KCH FPV/1d-che-503

Základy organickej chémie a biochémia

2/L

4

2-1-0

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-204

Klasifikácia a označovanie chemických látok a prípravkov

2/L

3

1-1-0

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

Mgr.Janka Ševčíková, PhD.

KCH FPV/1d-che-506

Metódy chemickej analýzy

2/L

3

2-0-0

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.

KCH FPV/1d-che-505

Tvorba záverečnej práce

3/Z

3

2-0-0

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD

KBE FPV/1d-eko-203

Aplikovaný biomonitoring

3/Z

4

0-2-1

doc. Ing. Peter Urban, PhD.

Ing. MSc. Juraj Švajda, PhD.

KBE FPV/1d-eko-215

Manažment chránených území

3/Z

5

2-2-0

Ing. MSc. Juraj Švajda, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-206

Zelená ekonomika

3/L

5

2-1-0

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

KZP FPV/1d-bzp-207

Bezpečnosť spotrebiteľa

3/L

4 2-1-0

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-208

Minimum technika BOZP

3/L

4 2-1-0

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-205

Uhlíková stopa

3/L

5 2-1-0

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 27 kreditov za celé štúdium.

Študent si počas štúdia zapíše výberové predmety podľa vlastného výberu z ponuky predmetov študijných programov Fakulty prírodných vied (zoznam ponúkaných predmetov je uvedený na konci bloku študijných programov akreditovaných v rámci komplexnej akreditácie) alebo iných fakúlt UMB tak, aby získal celkový počet kreditov potrebných na ukončenie bakalárskeho štúdia, t.j. 180 kreditov v celkovej hodnote vrátane kreditov za štátnu skúšku.