Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

GaBi

Bližšie informácie o programe GaBi poskytne RNDr. Judita Tomaškinová, PhD.

www.gabi-software.com

 

 

 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela