Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Profil absolventa

Základnú platformu magisterského stupňa štúdia tvoria dve oblasti. Prvou je problematika integrovaného manažérstva (ukončená štátnou skúškou) a druhou je komplex manažérskych systémov a nástrojov environmentálneho riadenia rôznych subjektov ukončený kolokviálnou štátnou skúškou. Na túto platformu nadväzuje komplex nadstavbových poznatkov zameraných najmä na problematiku rozvoja a využívania vidieka, manažérstvo ľudských sídiel, ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva a v neposlednej rade na problematiku verejného zdravia. Aj tento komplex je ukončený kolokviálnou štátnou skúškou.

Formy štúdia

 • Denná forma - 4 semestre
 • Externá forma – 5 semestrov

Profil absolventa

Absolventi získajú poznatky z oblastí prípravy a plánovania, progresívneho  riadenia, rozhodovania, koordinovania a  kontroly zdrojov, procesov a vzťahov v kontexte riešenia environmentálnych problémov obcí a organizácií rôznych typov a veľkostí. Zároveň získajú kompetencie najmä pre:

 • identifikáciu a kvantifikáciu cieľov environmentálnej politiky a spôsobov ich dosiahnutia,
 • tvorbu, dokumentovanie, implementáciu a riadenie environmentálnych manažérskych systémov, auditu a procesov certifikácie, resp. validácie, hodnotenia, posudzovania, povoľovania a pod.,
 • rozvoj konštruktívneho životného štýlu obyvateľov urbánnych a vidieckych systémov, tvorbu humánneho a kultúrneho pracovného prostredia a životného prostredia v zmysle princípov trvalo udržateľného rozvoja,
 • vytváranie verejnej mienky obyvateľov a zamestnancov a usmerňovanie rôznych cieľových skupín a konštruktívny dialóg so skupinami stakeholderov a shareholderov,
 • tvorbu a aplikáciu vzdelávacích a tréningových programov,
 • tvorbu a simuláciu virtuálnych modelov správania sa prírodných a humánnych systémov a  dopadov ich harmonického alebo disharmonického (patologického) pôsobenia na životné prostredie.

Základné oblasti teoretických vedomostí, ktoré študenti magisterského stupňa získajú tvoria:

 • systémy environmentálneho a integrovaného manažérstva,
 • environmentálne riziká, prevencia a havarijné plánovanie,
 • zachovanie a ochrana prírodných hodnôt na úrovni ekosystémov a biotopov,
 • ochrana kultúrneho dedičstva,
 • ochrana a podpora zdravia,
 • manažérstvo ľudských sídiel,
 • ekonomické aspekty tvorby a ochrany životného prostredia.