Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rigorózne štúdium

Uchádzačom rigorózneho pokračovania môže byť absolvent magisterského vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Environmentálna biológia. Absolvovaním rigorózneho pokračovania získava uchádzač akademický titul „doktor prírodných vied“ (v skratke „RNDr.“).

Rigorózne konanie pozostáva z vypracovania rigoróznej práce a z rigoróznej skúšky. Rigorózne konanie sa začína obhajobou rigoróznej práce. Po obhajobe rigoróznej práce sa koná ústna skúška. Jej súčasťou sú dva povinné predmety širšieho vedného základu a jeden povinne voliteľný predmet. Tieto by mali súvisieť s témou rigoróznej práce alebo s oblasťou, v ktorej uchádzač pôsobí. Obhajoba rigoróznej práce a rigoróznej skúšky sa koná v jednom dni.

Podrobné informácie ohľadom Rigorózneho konania na FPV UMB.

Predmety širšieho vedného základu

Všeobecná ekológia / Ekologická syntéza

Biológia ochrany prírody

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Ekosystémové služby

Povinne voliteľné predmety

Špeciálna ekológia (podľa prostredia, resp. podľa taxonomickej príslušnosti študovaných organizmov

Manažment chránených druhov / chránených území

Životné prostredie a zdravie

Abiotické zložky životného prostredia

Tézy predmetov rigorózneho konania nájdete v prílohe.