Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rigorózne štúdium

Uchádzačom rigorózneho pokračovania môže byť absolvent magisterského vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Environmentálny manažment, alebo v príbuznom študijnom odbore. Absolvovaním rigorózneho pokračovania získava uchádzač akademický titul „doktor prírodných vied“ (v skratke „RNDr.“).

Rigorózne konanie pozostáva z vypracovania rigoróznej práce a z rigoróznej skúškyRigorózne konanie sa začína obhajobou rigoróznej práce. Po obhajobe rigoróznej práce sa koná ústna skúška. Jej súčasťou sú dva povinné predmety širšieho vedného základu a jeden povinne voliteľný predmet. Tieto by mali súvisieť s témou rigoróznej práce alebo s oblasťou, v ktorej uchádzač pôsobí. Obhajoba rigoróznej práce a rigoróznej skúšky sa koná v jednom dni.

Podrobné informácie ohľadom Rigorózneho konania na FPV UMB.

Predmety širšieho vedného základu

 • Integrované manažérstvo
 • Ochrana a tvorba životného prostredia
 • Biologická diverzita
 • Zdravie a životné prostredie 

Povinne voliteľné predmety

 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • Manažérstvo ľudských sídel
 • Psychosociálne a etické aspekty environmentálneho manažérstva
 • Rozvoj a využívanie vidieka
 • Výchova k TUR

Tézy predmetov rigorózneho konania nájdete v prílohe

Postup pri uchádzaní sa o vykonanie rigoróznej skúšky 

Uchádzač podáva prihlášku na rigoróznu skúšku dekanovi fakulty a kópiu prihlášky odovzdá na Katedre životného prostredia.

K prihláške pripojí:

 1. Overenú kópiu diplomu a overenú kópiu vysvedčenia (resp. osvedčenie)  o štátnej skúške (odporúčaný vážený študijný priemer do 1,5).
 2. Overenú kópiu osvedčenia o priznaní titulu "magister".
 3. Ak uchádzač absolvoval zahraničnú vysokú školu, pripojí k prihláške aj overené kópie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo nostrifikačnú doložku.
 4. Zoznam publikovaných prác.
 5. Potvrdenie o praxi v odbore Environmentálny manažment, alebo v príbuznom odbore (minimálne 1 rok)