Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Manažérstvo environmentálnych a humánnych rizík v kontexte mimoriadnych udalostí

Informácie o projekte

Zadávateľ:Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
Číslo projektu:KEGA 029UMB-4/2021
Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:Ing. Katarína Trnková, PhD.
Spoluriešitelia:

Peter Andráš, Marek Drímal, Jana Jaďuďová, Pavol Midula, Janka Ševčíková, Ján Tomaškin, Radoslava Kanianska

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je vytvorenie študijnej literatúry a odbornej príručky, ktoré budú orientované na problematiku manažérstva environmentálnych a humánnych rizík vznikajúcich v dôsledku mimoriadnych udalostí. Výstupy projektu (vysokoškolská učebnica a odborná príručka) budú určené študentom environmentálnych manažérskych študijných programov a novo akreditovaného študijného programu Bezpečnosť životného prostredia, ako aj ostatným poslucháčom, pedagogickým a výskumným pracovníkom vysokých a odborných škôl. Učebné texty napomôžu získať vedomosti o princípoch, metódach a postupoch identifikácie, posudzovania a hodnotenia závažnosti environmentálnych a humánnych rizík a spôsobe zaobchádzania s nimi. Príručka poskytne komplexný prehľad mimoriadnych situácií, ktoré môžu nastať na území SR aj to, ako sa v danej situácii zachovať. Môže byť použitá odborníkmi z praxe zaoberajúcimi sa posudzovaním a riadením rizík vzniknutých pri mimoriadnych udalostiach. Pre študentov bude študijný materiál dostupný taktiež v rámci vytvoreného e-learningového modulu.