Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Metódy hodnotenia udržateľnosti a optimalizácie poľnohospodárskych produkčných systémov: spojenie teórie energetických a materiálových tokov

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Čínska poľnohospodárska univerzita, Peking

Číslo projektu:APVV SK-CN-2015-0004
Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
Spoluriešitelia:

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Ing. Marek Drímal, PhD.
prof. RNDr. Ján Spišiak, CSc.
RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.

Zahraničný projekt:áno

Čínsky zodpovedný riešiteľ:
doc. Dong Tian, PhD.

Slovenská spoluriešiteľská organizácia:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov  a horského poľnohospodárstva:  Ing. Miriam Kizeková, PhD., Ing. Jozef Čunderlík, PhD.

 

Ciele projektu 

Hlavným cieľom projektu je podporiť bilaterálnu spoluprácu a výskum v oblasti poľnohospodárstva a životného prostredia s dôrazom na hodnotenie udržateľnosti poľnohospodárstva. Hlavným nástrojom hodnotenia efektívneho využívania energie a materiálov v produkčných systémoch bude „emergy“ analýza a analýza materiálových tokov poľnohospodárskej biomasy. Čiastkové ciele projektu sú:

  • Výmena a zdieľanie vedomostí, vedeckých metód a skúseností medzi čínskymi a slovenskými vedcami, s cieľom lepšieho pochopenia problematiky v oblasti environmentálnych a ekonomických analýz a hodnotení, najmä z pohľadu udržateľnosti, materiálových a energetických tokov.  
  • Pochopenie a porovnanie produkčných systémov, systémov spotreby materiálov a energie, ako aj hlavných faktorov ovplyvňujúcich udržateľnosť poľnohospodárstva v Číne a na Slovensku, a tak prispieť k preskúmaniu udržateľného spôsobu využívania poľnohospodárskej produkcie.
  • Posilniť transfér znalostí a medzinárodnú vedeckú reputáciu Číny a Slovenska, zviditeľniť obidve krajiny pri spoločnom riešení problematiky udržateľnosti zameranej na porovnanie materiálovej a „emergy“ analýzy rôznych poľnohospodárskych produkčných systémov. 

  • Vytvoriť sieť čínskych a slovenských expertov a tak zabezpečiť stálu výmenu technických, vedeckých a obchodných informácií o hodnotení udržateľnosti poľnohospodárstva a životného prostredia.