Význam ovocných sadov pre denné motýle v extenzívnej krajine pri Novej Bani (stredné Slovensko)

Informácie o publikácii

Význam ovocných sadov pre denné motýle v extenzívnej krajine pri Novej Bani (stredné Slovensko)

Autor/Kolektív:Eva Štrbová, Ján Kulfan
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0625-2
Počet strán:114

Monografia sumarizuje poznatky terénneho výskumu z okolia Novej Bane zameraného na problematiku biodiverzity denných motýlov na rôzne obhospodarovaných ovocných sadoch.

Kúpiť teraz za 7,60 €