RSS RSS print

Identifikácia a modely reťazcov udalostí

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Ján Zelený
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0639-9
Počet strán:124
Publikácia na stiahnutie: Identifikacia a modely retazcov udalosti_Zeleny.pdf (893 KB)
=