Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia

Informácie o publikácii

Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia

Autor/Kolektív:Jana Jaďuďová a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-1027-3
Počet strán:174

Učebnica podáva komplexný pohľad na ekonomické nástroje legislatívy životného prostredia Slovenskej republiky vo všeobecnosti so zameraním na hlavné zložky životného prostredia: ochrana ovzdušia, ochrana vôd, odpadové hospodárstvo, ochrana pôdy. Je rozšírená o ekonomické nástroje v oblasti ochrany prírody a krajiny a chemických látok. Každá kapitola je členená na tri hlavné podkapitoly: charakteristiku vybranej zložky životného prostredia, legislatívu v danej oblasti a prehľad ekonomických nástrojov využívaných v Slovenskej republike.