Produkčné a ekologické funkcie trávnych ekosystémov v poľnohospodárskej krajine

Informácie o publikácii

Produkčné a ekologické funkcie trávnych ekosystémov v poľnohospodárskej krajine

Autor/Kolektív:Ján Tomaškin, Judita Tomaškinová
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-557-1399-1
Počet strán:93

Publikácia je určená pre odborníkov, ktorí sa venujú experimentálnemu aj aplikovanému výskumu v oblasti produkčnej ekológie a funkcií trávnych ekosystémov. Môže poslúžiť aj ako študijný materiál pre študentov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia, ktorí sa uvedenej problematike venujú pri spracovaní záverečných prác. Uvádzané výsledky a odporúčania sú použiteľne aj v poľnohospodárskej prvovýrobe.