RSS RSS print

Kapitoly z rastlinnej toxikológie

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Turisová Ingrid, RNDr., PhD., Šimko Štefan, doc. MVDr., CSc.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0281-0
=