Kapitoly z rastlinnej toxikológie

Informácie o publikácii

Kapitoly z rastlinnej toxikológie

Autor/Kolektív:Turisová Ingrid, RNDr., PhD., Šimko Štefan, doc. MVDr., CSc.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0281-0

Publikácia je v našom priestore prvou prácou, ktorá podáva ucelenejší – holistický – pohľad na štyri vybrané rastliny Aristolochia clementis L., Convallara majalis L., Strychnos nux-vomica a Ricinus communis L., a to s dôrazom na verejné zdravie.