Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Ukážka výsledkov

Výskum meďných banských háld na strednom Slovensku

Meďné haldy v okolí Banskej Bystrice (Richtárová, Piesky, halda Maximilián v Španej Doline a haldy v okolí Ľubietovej). Posledný záber predstavuje pohľad na haldu Piesky pri Starých Horách, kde bol uskutočnený proces ozdravenia výsevom travinnobylinných zmesí na navážkach zeminy.

 

Pokus s klíčením autochtónnych druhov tráv na pôdnom substráte z banských háld kontaminovanom ťažkými kovmi, pôde z referenčnej (nekontaminovanej) plochy a minerálne bohatom organozeolitickom substráte pre vyhodnotenie úspešnosti fytorevitalizácie na kontaminovaných pôdach. Vplyv stanovišťa banských háld má výrazné účinky na rastliny (napr. zvýšený obsah medi spôsobuje červené zafarbenie pri Štiavičke obyčajnej(Acetosella vulgaris) a vyvoláva aj poškodenie rastlinných pletív).

Kontaminácia povrchových vôd ťažkými kovmi a acidita týchto vôd sa vyhodnocuje aj na základe testovania prežívania a rozmnožovania dafnií. Akumulátormi ťažkých kovov sú viaceré rastliny, ktoré sa využívajú pri fytoremediáciách. Najčastejším orgánom akumulácie je koreňový systém.

Experimentálne stanovenia acidity (kyslosti), pH a Eh banských vôd prebiehajú v laboratóriách, ale aj priamo v teréne. Pri experimentálnom výskume geologického substrátu, pôd a biologického materiálu využívame špičkovo vybavené laboratóriá na Geologickom ústave SAV v Banskej Bystrici v rámci zmluvnej spolupráce cez spoločné pracovisko Inštitút biológie a geológie SAV a UMB v Banskej Bystrici, ako aj laboratóriá Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.

Výsledky výskumov realizovaných zamestnancami Katedry životného prostredia FPV UMB v Banskej Bystrici sú prezentované na popredných medzinárodných vedeckých konferenciách, ako aj na konferenciách organizovaných priamo katedrou. Spolupodieľajú sa na ňom v rámci riešenia záverečných prác študenti všetkých troch stupňov vysokoškolského vzdelávania.