RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

doc. Ing. Marek Drimal, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Marek Drimal, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry, Prorektor pre rozvoj a informatizáciu, Poverený vedením Katedry životného prostredia 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Marek.Drimal@umb.sk
Miestnosť:105 
Telefónne číslo:048 446 5805

Zástupca vedúceho katedry

Ing. Katarína Trnková, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Katarína Trnková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry, Členka Akademického senátu FPV UMB 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Katarina.Trnkova@umb.sk
Miestnosť:109 
Telefónne číslo:048 446 5809
Streda: 14:00 - 15:00

Profesori

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Peter.Andras@umb.sk
Miestnosť:108 
Telefónne číslo:048 446 5808
Utorok: 09:00 - 11:00

Docenti

doc. Ing. Marek Drimal, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Marek Drimal, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry, Prorektor pre rozvoj a informatizáciu, Poverený vedením Katedry životného prostredia 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Marek.Drimal@umb.sk
Miestnosť:105 
Telefónne číslo:048 446 5805
doc. Ing. Emília Hroncová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Emília Hroncová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:emilia.hroncova@umb.sk
Miestnosť:101 
Telefónne číslo:048 446 5801
doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:radoslava.kanianska@umb.sk
Miestnosť:110 
Telefónne číslo:048 446 5810
doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Jan.Tomaskin@umb.sk
Miestnosť:102 
Telefónne číslo:048 446 5802

Odborní asistenti

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Jana.Jadudova@umb.sk
Miestnosť:103 
Telefónne číslo:048 446 5803
Mgr. Ševčíková Janka, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Ševčíková Janka, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:janka.sevcikova@umb.sk
Miestnosť:107 
Telefónne číslo:048 446 5807
RNDr. Judita Tomaškinová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Judita Tomaškinová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka programu Erasmus 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Judita.Tomaskinova@umb.sk
Miestnosť:105 
Telefónne číslo:048 446 5805
Ing. Katarína Trnková, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Katarína Trnková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry, Členka Akademického senátu FPV UMB 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Katarina.Trnkova@umb.sk
Miestnosť:109 
Telefónne číslo:048 446 5809
Streda: 14:00 - 15:00

Vedeckí pracovníci

Ing. Pavol Midula,PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Pavol Midula,PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Vedecký pracovník 
E-Mail:Pavol.Midula@umb.sk
Miestnosť:111 
Telefónne číslo:048 446 048 446 5815

Nepedagogickí zamestnanci

Ing. Martina Holecová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Martina Holecová
Funkcia v zamestnaní:Asistentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:martina.holecova@umb.sk
Miestnosť:104 
Telefónne číslo:048 446 5804
=