Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra biológie a ekológie
Tajovského 40
97401 Slovenská republika

Profesijná charakteristika

Výučba

Zdravie a ŽP

Environmental Health (ECTS courses)

Abiotické zložky životného prostredia II

Environmentálna epidemiológia

Mikrobiológia

Molekulárna biológia

Molekulárna ekológia 

 

 

Profesionálna kariéra 

2014 – doteraz: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied: VŠ učiteľ, odborný asistent 

10/2001 – 2013 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Odbor lekárskej mikrobiológie, odborný pracovník a laboratórny diagnostik

 

Členstvo v spoločnostiach 

Slovenská limnologická spoločnosť  

Slovenská parazitologická spoločnosť

 

Osobné záujmy a hobby 

vysokohorská turistika, športové aktivity (cyklistika, lyžovanie, plávanie), cestovanie, výtvarné umenie, moderná architektúra a dizajn

 

Vzdelanie 

1990 – 1991       STU Bratislava, Materiálovotechnologická fakulta, odbor Manažment strojárskej výroby 

1991 – 1996       Ing. - TU Zvolen, Fakulta ekológie a environmentalistiky, študijný odbor Všeobecná ekológia 

      10/2003       doktorandka v externej forme štúdia v odbore Ekológia, TU Zvolen, Fakulta ekológie a environmentalistiky 

2001 – 2006       príprava na výkon práce v zdravotníctve, špecializačné štúdium v odbore Vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii ŽP, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

2/2006            špecializačná skúška v odbore Vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii, SZU

11/2010    PhD. v odbore 15-21-9 Ekológia, dizertačná práca „Voľne žijúce meňavky (Heterolobosea, Gymnamoebia): ekológia a rozšírenie v bazénoch umelých kúpalísk Banskobystrického kraja“, FEE TU Zvolen

 

Oblasti výskumu 

Ekológia a taxonómia voľne žijúcich meňaviek: potenciálne patogénne druhy (Naegleria, Acanthamoeba, V. vermiformis

Interakcie mikroorganizmov a voľne žijúcich meňaviek, problematika výskytu legionel v životnom prostredí 

Limnológia stojatých vôd 

Paleolimnologické štúdie sedimentov s využitím palynológie

Protozoológia 

Parazitológia 

Epidemiológia a verejné zdravotníctvo 

 

Riešené projekty 

APVV-20-0358 „Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát“, (2021 - 2025), riešiteľ

VEGA 1/0694/21 „Vplyv intra- a extracelulárnych faktorov na metabolizmus  a motilitu euglenoidných bičíkovcov“, (2021- 2024), riešiteľ

KEGA 029UMB-4/2021 „Manažérstvo environmentálnych a humánnych rizík v kontexte mimoriadnych udalostí“, (2021-2023), zodpovedný riešiteľ

APVV-15-0292 “Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj zaznamenaný v jazerných sedimentoch Vysokých Tatier“ (2016 – 2020); riešiteľ  

VEGA 1/0535/17 „Genetická výbava euglenoidných bičíkovcov pre medzibunkovú komunikáciu, metabolizmus cukrov a potenciálnu mnohobunkovosť“ (2017 – 2020), riešiteľ od roku 2018  

VEGA 1/0664/15 „Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží“, 2015 – 2017), riešiteľ  

KEGA 041UK-4/2015 „Parazitické protista – nový predmet s integráciou moderných metód parazitologickej praxe“ (2015 –2017), zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska VVŠ 

VEGA 1/0547/15 „Experimentálne meranie a modelovanie fugitívnych emisií“ (2015 – 2017), riešiteľ

 

Výber publikačnej činnosti (2010-2023) 

Prepilková, V.; Perháčová, Z.; Schwarz, M.; Trnková, K. Isolation and Identification of Bacterial Communities in Neutral Mine Drainage in Central Slovakian Neovolcanites (Slovakia). Water 2023, 15, 951. https://doi.org/10.3390/w15050951

Lukáčová, A., Beck, T., Trnková, K., Trniková, M., Krajčovič, J. and Vesteg, M. (2022), Discrimination of Euglena gracilis strains Z and bacillaris by MALDI-TOF MS. J Appl Microbiol. https://doi.org/10.1111/jam.15600

Perháčová, Z., Pristaš, P., Trnková, K., Prepilková, V., Schwarz,M., Jankech, A., Kvasnová, S. &  Kisková, J. (2022). Dynamics of the Galionella spp. and Leptothrix spp. Communities of Polluted Mine Drainage Water in Slovinky and Markušovce (Slovakia), Geomicrobiology Journal, DOI: 10.1080/01490451.2022.2060384

Fulová M., Kotrbancová M., Bražinová A., Boledovičová J., Trnková, K., Špaleková M. (2020). Legionnaires' disease in pediatric patients, control measures and 5-year follow-up, In The pediatric infectious disease journal: an official publication of the European society for paediatric infectious diseases. – Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2020. - ISSN 0891-3668. - Vol. 39, no. 11 (2020), pp. 990-994

Trnková, K., Kotrbancová M., Špaleková M., Fulová M., Boledovičová J. , Vesteg M.  (2018). MALDI-TOF MS analysis as a useful tool for an identification of Legionella pneumophila, a facultatively pathogenic bacterium interacting with free-living amoebae: A case study from water supply system of hospitals in Bratislava (Slovakia), Experimental parasitology. - San Diego : Academic Press, 2018. - ISSN 0014-4894. - Vol. 184 (2018), pp. 97-102. https://doi.org/10.1016/j.exppara.2017.12.002 

Bitušík, P., Trnková, K., Chamutiová, T., Sochuliaková, L., Stoklasa, J., Pipík, R., Szarlowicz, K., Szacilowski, G., Thomková, K., Šporka, F.,Starek, D., Šurka, J.,  Milovský, R. & Hamerlík, L. (2018). Tracking human impact in a mining landscape using lake sediments: A multi-proxy palaeolimnological study. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 504: 23-33.

Bitušík P., Svitok M., Novikmec M., Trnková K. & Hamerlík L. (2017). A unique way of passive dispersal of aquatic invertebrates by wind: Chironomid larvae are traveling in fragments of aquatic mosses. Limnologica-Ecology and Management of Inland Waters, 63: 119-121. 

Bitušík P., Svitok M., Novikmec, M., Trnková K. & Hamerlík L. (2017). Biological recovery of acidified alpine lakes may be delayed by the dispersal limitation of aquatic insect adults. Hydrobiologia 790(1): 287-298. 

Maďarová, L., Trnková, K., Feiková, S., Klement, C. , Obernauerová, M. (2010). A real-time PCR diagnostic method for detection of Naegleria fowleri. Experimental parasitology. - ISSN 0014-4894. - Vol. 126, no. 1, s. 37-41.

 

Iné

http://brozury.umb.sk/books/juho/mobile/index.html

https://www.umb.sk/blog-a-podcast/podcast-umb/podcast-na-aktualne-temy-s-pedagogmi-umb/hromadny-prechod-na-rastlinnu-stravu-bude-nevyhnutnost.html

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie je potrebné dohodnúť si vopred, mailom alebo telefonicky. V prípade neprítomnosti na kl. 7224 volajte laboratórium KBE - kl. 7151