Kontakt

Naša adresa

Fakulta prírodných vied

Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Telefón

Vrátnica - spojovateľ:
tel. č.: +421/48 446 7111

Telefón

Sekretariát:
tel. č.: +421/48 446 7404

Fax fax: +421/48 446 7000
Zamestnanci Vyhľadávanie zamestnancov Email fpv@umb.sk

 

             Ako sa k nám dostanete:

 • V prípade, že k nám cestujete autom tak pred Fakultou prírodných vied Univerzity Mateja Bela je obmedzený počet parkovacích miest, preto sa môže stať, že budete musieť parkovať v okolí.
 • Ak k nám cestujete verejnou dopravou tak môžete využiť nasledujúce spojenia:
  32 - Iliaš ... Tajovského, UMB ... Podlavice ... a späť
  34 - Podlavice ... Tajovského, UMB ... Železničná stanica ... a späť
  35 - Skubín ... Tajovského, UMB ... Železničná stanica ... a späť
  36 - Podlavice, Mlynská ... Tajovského, UMB ... Železničná stanica ... a späť
  98 - Kremnička, vozovňa ... Tajovského, UMB ... Železničná stanica (nočný spoj)
  99 - Železničná stanica ... Tajovského, UMB ... Kremnička, vozovňa (nočný spoj)
  Ďalšie spoje nájdete na stránkach BB.IMHD.SK
 • Vzhľadom na obmedzenosť MHD môžete využiť aj niektorú z taxi služieb (napr. Expres taxi: 18 111, 0902 410 041 alebo VIP Taxi: 0800 500 123).Pre detailné vyhľadanie cesty zvoľte možnosti máp na mápách Google.