• Geodézia a kartografia – Mapovanie pozostatkov banských technických pamiatok a digitálne rekonštrukcie zaniknutých vodných nádrží v banskoštiavnickej oblasti pomocou presného geodetického zamerania,

    

  •    Copernicus Land Monitoring Service, Pan-Europen components – CORINE Land Cover a HRLs