• Člen Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, oblastný koordinátor a vedúci projektu Slovenská banská cesta (2014 –)
  • Podpredseda Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku , autor a administrátor web stránky a predseda Publikačnej sekcie spolku (2012 – )

link na stránku spolku: www.prvybanickyspolok.sk

www.prvybanickyspolok.sk

  • Autor a administrátor internetového portálu "Región Sitno – Multimediálny sprievodca geoturizmom", geoturisticky orientovaný portál pre rozvoj cestovného ruchu na území obcí združených v MAS Zlatá Cesta a v Regionálnom združení pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia – Región Sitno (2014)

link na aplikáciu: www.regionsitno.sk

www.regionsitno.sk

  • Autor a administrátor internetového portálu "Multimediálny sprievodca banským turizmom Slovenska", montanisticky a geoturisticky orientovaný portál (2011)

link na aplikáciu: www.montanistika.eu

                                                                                                          www.montanistika.eu

 

  • Montanistika – podpora prezentácie atraktivít geoturizmu a montánneho turizmu (účasť pri tvorbe prezentačných fotografií opustených banských diel, účasť na tvorbe prezentačných publikácií: Hodruša v zemi baníkov, Hodrušské hlbiny – podzemný svet baníkov, Almanach banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku 1992 – 2012, Šibalstvá, huncútstva a príbehy štiavnického Nácka – II.vydanie,