print

Ľuboš Polák

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra geografie a geológie
  • Funkcia:Doktorand
  • Zaradenie:

KontaktMiestnosť:
Telefón: 048 446Email: lubos.polak@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Rodák z regiónu stredného Považia, konkrétne malého mestečka Nová Dubnica ukončil v roku 2015 štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v oblasti aplikovanej geológie, pričom sa jeho diplomová práca orientovala na "Uránovú mineralizáciu v permských sekvenciách hronika a veporika pri Banskej Bystrici". Následne v tom istom roku nastúpil na interné doktorandské štúdium na rovnomennej univerzite v odbore geochémia, kde sa v rámci svojho pôsobenia venuje hlavne železnej mineralizácii v širšej oblasti Banskej Bystrice. Okrem iného ovláda prácu s rôznymi geologickými programmi a prístrojmi. Výučbu cvičení realizuje v predmetoch Všeobecná geológia 1, Všeobecná geológia 2, Základy geológie, Nerastné suroviny Slovenska 1, Nerastné suroviny Slovenska 2 a Geotermálna energia a jej využitie.

 

Miestnosť:
Telefón:
048 446