Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra informatiky
Tajovského 40
974 01 Slovensko

Profesijná charakteristika

 

Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD., docent – absolvoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave so špecializáciou matematické stroje/elektronické počítače v rokoch 1976/77 a následne 14 rokov pracoval ako výskumný a vývojový pracovník v ZVT Banská Bystrica (BB). Viackrát bol vyhodnotený ako najlepší samostatný výskumný a vývojový pracovník firmy, najlepší vynálezca a zlepšovateľ firmy. Za jeho vedecko-výskumnú činnosť mu atestačná komisia postupne udelila vedecko-technické kvalifikačné stupne III. a II. Niekoľko rokov bol členom Rady expertov na Federálnom ministerstve elektrotechnického priemyslu (FMEP). V ZVT bol zodpovedný za vznik väčšiny výrobkov výpočtovej techniky, ktoré boli navrhnuté a vyrobené v Československu v rámci programov JSEP (Jednotný systém elektronických počítačov) a SMEP (Systém malých elektronických počítačov). Niekoľko rokov pôsobil ako hardvérový expert a špeciálny programátor. Už v praxi veľa publikoval a riešil viaceré vedecko-výskumné úlohy (43 vedecko-výskumných úloh priamo realizovaných v praxi). Bol autorom mnohých ZN (69 zlepšovacích návrhov s príspevkom viac ako 1 milión korún; v tom čase československých).

 

Po ukončení vysokoškolského štúdia: v rokoch 1982 – 1987 absolvoval ašpirantúru v odbore 26-15-9 Technická kybernetika na EF SVŠT v BA (z politických dôvodov mu nebolo umožnené vykonať obhajobu dizertačnej práce); v roku 1983 ukončil postgraduálne štúdium v odbore Minipočítače a mikropočítače na EF SVŠT v BA; v roku 1985 sa atestoval na III. Vedecko-technický kvalifikačný stupeň na FMEP Praha; v roku 1990 sa atestoval na II. Vedecko-technický kvalifikačný stupeň na FMEP Praha; v roku 1999 absolvoval kurz New Education Methods na LMU Leeds vo Veľkej Británii; v roku 2000 absolvoval rovnomenný kurz na Oulu Polytechnic vo Fínsku; v roku 2001 ukončil doktorandské štúdium v odbore 75-02-09; v roku 2002 absolvoval Pedagogické vzdelávanie VŠ učiteľov na PF UMB BB; v roku 2003 ukončil DPŠ Pedagogika, všeobecná psychológia, psychológia človeka, detská biológia a didaktika na MTF STU BA; v roku 2008 získal certifikát ECDL na ECDL BA; v roku 2012 ukončil Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov na CCV UMB BB.

 

V rokoch 1988 až 1990 pôsobil ako odborný asistent na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave, kde prednášal, viedol cvičenia z predmetov výpočtová technika, HW diagnostika a programovanie a viedol viacero diplomových prác. V rokoch 1993 – 1997 pôsobil ako špeciálny lektor GIS v Slovenskej agentúre životného prostredia v BB. V rokoch 1997 – 1999 pôsobil súbežne ako stredoškolský učiteľ na SPŠJM v BB. V rokoch 2000 až 2002 súčasne pôsobil ako odborný asistent na Katedre výtvarných umení FVU AU v BB. Od roku 1989/90 (trvale) pôsobí ako docent na Katedre informatiky FPV UMB v BB (tajomník Katedry informatiky FPV UMB (1997 – 2002); prodekan FPV UMB pre informatizáciu a rozvoj (2001 – 2007); vedúci Katedry informatiky FPV UMB (2008 – 2012)).

 

Rekapitulácia činností v školstve: Spolu 35 rokov vysokoškolskej praxe; garant ŠO/ŠP Geografické informačné systémy (do r. 1997), garant/spolugarant ŠO/ŠP Výučba informatiky v kombináciách, prednášky a cvičenia z 5 kľúčových a 11 ďalších predmetov; 1 doktorand; 11 rigoróznych prác; viac ako 240 DP a 120 BP; 2 zahraničné stáže (Anglicko, Fínsko); 2 monografie; 1 kapitola v monografii; 3 stredoškolské učebnice; 5 učebníc pre základnú školu; 27 vedeckých prác, 19 vedeckých štúdií a článkov, 9 stredoškolských učebných textov; 44 vysokoškolských/stredoškolských elektronických alebo tlačených skrípt; 23 odborných publikácií na podporu vzdelávania, 16 recenzií odborných kníh, 41 recenzií odborných publikácií; 43 domácich a 13 zahraničných citácií;. 42 aktívnych vystúpení na domácich a 6 aktívnych/pozvaných vystúpení na zahraničných vedeckých konferenciách; 8 vedeckých grantov; 7 projektov EÚ; vedenie a riešenie niekoľkých ďalších projektov UNESCO, TEMPUS/PHARE, CERN, KEGA, VEGA a ďalších.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:50 - 10:30
Štvrtok
-
Piatok
-