Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra informatiky
Tajovského 40
974 01 Slovensko

Profesijná charakteristika

 

Doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD. – vyštudoval Elektrotechnickú fakultu  SVŠT v Bratislave v špecializácii matematické stroje/elektronické počítače v roku 1976/77 a potom 14 rokov pracoval ako výskumný a vývojový pracovník v Závodoch výpočtovej techniky (ZVT) Banská Bystrica (BB). Viackrát bol vyhodnotený ako najlepší samostatný výskumno-vývojový pracovník podniku, najlepší vynálezca a zlepšovateľ podniku. Za vedecko-výskumné aktivity mu boli atestačnou komisiou postupne pridelené vedecko-technické kvalifikačné stupne III. a II. Viac rokov bol členom Rady odborníkov pri Federálnom ministerstve elektrotechnického priemyslu (FMEP). V ZVT stál pri zrode väčšiny výrobkov výpočtovej techniky, ktoré boli projektované a vyrábané v Československu v rámci programov JSEP (Jednotný systém elektronických počítačov) a SMEP (Systém malých elektronických počítačov). Viac rokov pracoval ako odborník na hardvér a špeciálny programátor. Už v praxi veľa publikoval a riešil viacero vedeckých a výskumných úloh (43 vedeckých a výskumných úloh priamo realizovaných v praxi). Bol autorom mnohých ZN (69 zlepšovacích návrhov s prínosom viac ako 1 milión korún; v tom čase československých).

V období rokov 1988 až 1990 pôsobil ako odborný asistent na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave, kde prednášal, viedol cvičenia z predmetov výpočtovej techniky, diagnostiky HW a programovania a viedol viaceré diplomové práce. V rokoch 1997 až 1999 pôsobil súbežne ako stredoškolský učiteľ na SŠJM v BB. V rokoch 2000 až 2002 pôsobil súbežne ako asistent na Katedre výtvarnej tvorby na FVU AU v BB. Od roku 1989/90 pôsobí ako docent na Katedre informatiky FPV UMB v BB (tajomník Katedry informatiky FPV UMB (1997 – 2002); prodekan FPV UMB pre informatizáciu a rozvoj (2001 – 2007); vedúci Katedry informatiky FPV UMB (2008 – 2012)).

Rekapitulácia aktivít v školstve: Spolu 34 rokov VŠ praxe; garant ŠO/ŠP geografické informačné systémy (do 1997), garant/spolugarant ŠO/ŠP učiteľstvo informatiky v kombináciách, prednášky a cvičenia z 5 kľúčových a 11 ďalších predmetov; 1 doktorand; 8 rigoróznych prác; viac ako 200 DP a 90 BP; 2 zahraničné stáže (Anglicko, Fínsko); 2 monografie; 1 kapitola v monografii; 3 VŠ/SŠ učebnice; 5 SŠ učebníc; 27 samostatných vedeckých prác, 19 vedeckých štúdií a článkov, 9 SŠ učebných textov; 41 VŠ/SŠ elektronických alebo printových skrípt; 17 odborných publikácií na podporu edukácie, 16 posudkov na odborné knihy, 36 recenzií odborných prác; 43 domácich a 7 zahraničných citácií;. 41 aktívnych vystúpení na domácich a 4 aktívne/pozvané vystúpenia na zahraničných vedeckých konferenciách; 8 vedeckých grantov; 5 projektov EU; vedenie a riešenie viacerých projektov UNESCO, TEMPUS/PHARE, CERN, KEGA, VEGA a iných.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
08:15 - 09:00
Štvrtok
-
Piatok
-