Kde ma nájdete

Katedra techniky a technológií
Tajovského 40
974 01 SR

Profesijná charakteristika

      

Vzdelanie

 

1998 - Mgr. (FHPV PU Prešov)

2000 - PaedDr. (FHPV PU Prešov)

2006 - PhD. (FPV UMB Banská Bystrica)

 

Pedagogická prax:

 

1998 - 2001 (Základná škola - pedagóg)

2001 - 2005 (PF UKF Nitra - vysokoškolský pedagóg)

2006 - 2008 (PF KU Ružomberok - vysokoškolský pedagóg)

2005 -           (FPV UMB Banská Bystrica - vysokoškolský pedagóg)

 

 

Publikačná činnosť:

Scopus Author ID: 33267988000  

ResearcherID: Y-8420-2018

ORCID ID

https://orcid.org/0000-0001-9387-7087

 

Vedecko - výskumná činnosť:

 

01/01/2015 – 31/12/2017

KEGA 002UMB-4/2015 Tvorba moderných učebníc a pracovných zošitov pre technické predmety v nižšom strednom vzdelávaní (zodpovedný riešiteľ)

01/01/2019 – 31/12/2021

VEGA  1/0147/19 VÝSKUM MIERY KORELÁCIE MEDZI VEDOMOSŤAMI A ZRUČNOSŤAMI RIEŠIŤ TECHNICKÉ PROBLÉMY V ODBORNOM A TECHNICKOM VZDELÁVANÍ (zodpovedný riešiteľ)

01/01/2015 – 31/12/2016

Medzinárodný projekt " ICTin Educational Design Processes,Materials, Resources - Visegrad Edition" (spoluriešiteľ)

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
08:45 - 10:45
Piatok
-
Konzultácie možné aj v inom termíne na základe individuálnej dohody.