Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra biológie a ekológie

Profesijná charakteristika

Stávaš sa navždy zodpovedný za to, čo si k sebe pripútal.
Antoine de Saint Exupéry

   
Výučba 
 • Diverzita a fylogenéza živočíchov 2
 • Anatómia a evolúcia človeka
 • Cytológie, anatómia a morfológia živočíchov
 • Etológia
 • Praktikum z ornitológie a teriológie
 • Základy zooterapie
 • Metódy výskumu bezstavovcov a stavovcov
 • Terénne cvičenia zo zoológie
 • Biologická exkurzia
 • Prax v zložkách ochrany prírody a životného prostredia
 • Pedagogické praxe
 
Profesionálna kariéra 
 • 2002 – doteraz; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied: odborný asistent
 
Vzdelanie
 • Mgr. (2000) - Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Biológia, špecializácia Zoológia; diplomová práca: Ekológia hraboša snežného tatranského (Chionomys nivalis mirhanreini) v Západných Tatrách, Roháčoch
 • PhD. (2005) - Instytut Nauk o Srodowisku Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagiellonski, Kraków, Poľsko, dizertačná práca: Zaleznosc arealow osobniczych nornika snieznego (Chionomys nivalis mirhanreini) w Tatrach zachodnich od wieku i struktury socjalnej populacji
 
Oblasti výskumu 
 • Ekológia vysokohorských drobných zemných cicavcov, so zameraním na tatranského endemita – hraboša snežného tatranského (Chionomys nivalis mirhanreini) v subalpínskom a alpínskom stupni Západných a Nízkych Tatier
 • Sledovanie populačnej dynamiky, priestorovej, pohlavnej aktivity, veľkosti individuálnych okrskov drobných cicavcov
 • Formy zooterapie a ich aplikácia v praxi
 
Posledné realizované projekty 
 • V4 GEN MiniGrant - Miniexkurzie - International Visegrad Fund. Doba riešenia: 2024
 • Deep Dive Slovakia - Foundation for Jewish Heritage. Doba riešenia: 2022 - 2023
 • KEGA 051UMB-4/2018 Výskumne ladená koncepcia vzdelávania v ekológii Spoluriešiteľ. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Romana Schubertová, PhD. Doba riešnia: 2018 - 2020
 • VEGA 2/0087/14 Genetická ekológia antibiotickej rezistencie: výskyt rezistencie, gény rezistencie a ich šírenie v populáciách voľne žijúcich živočíchov. Spoluriešiteľ. Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Valerián Franc, CSc. Doba riešenia: 2014 – 2016.
 
Výber publikačnej činnosti
 • Kocianová - Adamcová, M., Bednár, S., Žatková, B. & Smutná, L. 2023. Deep Dive Slovakia - an educational ecology and history project in Banská Bystrica. ESJF European Jewish Cemeteries Initiative , 18 s.
 • Kocianová - Adamcová, M. 2023: Hrabošík tatranský, Microtus tatricus (Kratochvíl, 1952). S: 77–81. In: Urban P. (ed.), Červená kniha cicavcov Slovenska. Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica; Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 192 s.

 • Hamarová, L., Kopčáková, A., Kocianová - Adamcová, M., Piknová, M., Javorský, P. & Pristaš, P. 2021. Antimicrobial resistance of Enterococci from Wild Animals in Slovakia, Pol. J. Environ. Stud. 30(3):2085–2091
 • Frajtová, Z & Kocianová - Adamcová, M. 2018. Canistherapy and its application to the teaching process at a grammar school. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae, 3: 142–151
 • Kocianová - Adamcová, M. & Bučeková, L. 2018. Some unusual cases from a rescue and rehabilitation centre for wild animals. Infectious and parasitic diseases of Animals. 6th International Scientific Conference Kosice, Slovakia: 67-68.
 • Bitušík, P., Kocianová - Adamcová, M., Brabec, J., Malina, R., Tesák, J. & Urban, P. 2017. The effects of landscape structure and road topography on mortality of mammals: A case study of two different road types in Central Slovakia. Lynx, n. s. (Praha), 48: 39–51
 • Dorková, M., Kocianová - Adamcová, M., Pristaš, P. & Klinga, P. 2016. Phylogenetic status of endemic Chionomys nivalis mirhanreini in the Western Carpathians. Folia oecologica 43 (1): 3-11
 • Dorková, M. & Kocianová-Adamcová, M. 2015. Populačná dynamika a priestorová aktivita drobných zemných cicavcov v alpínskom stupni Nízkych Tatier (Rodentia, Eulipotyphla). Lynx, 46: 19-28.
 • Urban, P., Kocianová-Adamcová, M. & Malina, R. 2015. Využitie zoologických záhrad, chovných a rehabilitačných staníc živočíchov pri vzdelávaní budúcich učiteľov biológie. Biológia, ekológia, chémia: časopis pre školy. - Trnava 19 (2): 25-32
 • Kocian, Ľ., Žiak, D. & Kocianová – Adamcová, M. 2010. Hmyzožravce a hlodavce. pp 559-570. – In: kolektív, TATRY – príroda. Nakladateľstvo Miloš Uhlíř – Baset. 639 pp.
 • Kocianová – Adamcová, M., Špakulová, M., Kocianová, E. 2006. Long – term variation in an occurence of Rhabditis orbitalis parasitic larvae (Nematoda, Rhabditidae) in the eyes of montane rodents. Helminthologia, 43, 4: 232 – 236, December 2006

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 13:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-