Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra biológie a ekológie

Profesijná charakteristika

Stávaš sa navždy zodpovedný za to, čo si k sebe pripútal.
Antoine de Saint Exupéry

   
Výučba 
 • Systém a ekológia chordátov
 • Etológia
 • Teriológia
 • Základy zooterapie
 • Evolúcia človeka
 • Terénne cvičenia zo zoológie
Lectures and seminars
 • Zoology
 • Ethology
 • Teriology
 • Basics of zootherapy 
 • Human evolution
 • Field zoology course
Profesionálna kariéra 
 • 2002 – doteraz; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied: odborný asistent
Professional career 
 • 2002 – till now: Assist. Professor, Faculty of Natural Sciences, Matthias Belius University, Banská Bystrica
Vzdelanie
 • Mgr. (2000) - Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Biológia, špecializácia Zoológia; diplomová práca: Ekológia hraboša snežného tatranského (Chionomys nivalis mirhanreini) v Západných Tatrách, Roháčoch
 • PhD. (2005) - Instytut Nauk o Srodowisku Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagiellonski, Kraków, Poľsko, dizertačná práca: Zaleznosc arealow osobniczych nornika snieznego (Chionomys nivalis mirhanreini) w Tatrach zachodnich od wieku i struktury socjalnej populacji
Acquirements
 • M.Sc. in Zoology (2000) - Faculty of Science, Comenius University, Bratislava; Thesis: Ecology of snow vole (Chionomys nivalis mirhanreini) in the Western Tatras (Roháče).
 • PhD. (2005) - Instytut Nauk o Srodowisku Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagiellonski, Kraków, Poland, Thesis: Zaleznosc arealow osobniczych nornika snieznego (Chionomys nivalis mirhanreini) w Tatrach zachodnich od wieku i struktury socjalnej populacji
Oblasti výskumu 
 • Ekológia vysokohorských drobných zemných cicavcov, so zameraním na tatranského endemita – hraboša snežného tatranského (Chionomys nivalis mirhanreini) v subalpínskom a alpínskom stupni Západných a Nízkych Tatier
 • Sledovanie populačnej dynamiky, priestorovej, pohlavnej aktivity, veľkosti individuálnych okrskov drobných cicavcov
 • Formy zooterapie a ich aplikácia v praxi>
Research interests
 • Ecology of alpine small mammals (focused on endemic snow vole - Chionomys nivalis mirhanreini) in the West and Low Tatras
 • Monitoring of small mammals population - dynamics, spatial and sexual activity and the size of individual districts 
 • Zootherapy and its application in practice
Posledné realizované projekty 
 • VEGA 2/0087/14 Genetická ekológia antibiotickej rezistencie: výskyt rezistencie, gény rezistencie a ich šírenie v populáciách voľne žijúcich živočíchov. Spoluriešiteľ. Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Valerián Franc, CSc. Doba riešenia: 2014 – 2016.
 • VEGA 1/0762/09 Teória a prax hodnotenia zmien ekologickej integrity krajiny s aplikáciou pre ochranu biodiverzity, pre navrhovanie ekologických sietí a udržateľné poľnohospodárstvo. Ing.  Peter Sabo, CSc.  (Inštitút vedy a výskumu UMB) – zodpovedný riešiteľ.  Spoluriešiteľ. Doba riešenia: 2009-2011.
 • VEGA 1/1043/11 Vplyv krajinných prvkov na prežívanie reliktných druhov drobných cicavcov. Spoluriešiteľ. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dávid Žiak, PhD. (PríF UK BA). Doba riešenia: 2011-2014.
Research projects 

Výber publikačnej činnosti/Notable publications
 • DORKOVÁ, M., KOCIANOVÁ - ADAMCOVÁ, M., PRISTAŠ, P. & KLINGA, P. 2016. Phylogenetic status of endemic Chionomys nivalis mirhanreini in the Western Carpathians. Folia oecologica 43 (1): 3-11
 • DORKOVÁ, M. & KOCIANOVÁ-ADAMCOVÁ, M. 2015. Populačná dynamika a priestorová aktivita drobných zemných cicavcov v alpínskom stupni Nízkych Tatier (Rodentia, Eulipotyphla). Lynx, 46: 19-28.
 • URBAN, P., KOCIANOVÁ-ADAMCOVÁ, M. & MALINA, R. 2015. Využitie zoologických záhrad, chovných a rehabilitačných staníc živočíchov pri vzdelávaní budúcich učiteľov biológie. Biológia, ekológia, chémia: časopis pre školy. - Trnava 19 (2): 25-32
 • KOCIAN, Ľ., ŽIAK, D. & KOCIANOVÁ – ADAMCOVÁ, M. 2010. Hmyzožravce a hlodavce. pp 559-570. – In: kolektív, TATRY – príroda. Nakladateľstvo Miloš Uhlíř – Baset. 639 pp.
 • Kocianová – Adamcová, M., Špakulová, M., Kocianová, E. 2006. Long – term variation in an occurence of Rhabditis orbitalis parasitic larvae (Nematoda, Rhabditidae) in the eyes of montane rodents. Helminthologia, 43, 4: 232 – 236, December 2006
 • Kocian, Ľ., Kocianová – Adamcová, M. 2003: History of discovery and some taxonomic problems in the alpine shrew (Sorex alpinus) and pygmy field mouse (Apodemus microps) in Slovakia. Lynx, 34: 47-54

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 13:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-