Kde ma nájdete

Doktorandi,Katedra matematiky
Tajovského 40
97401 Slovensko

Profesijná charakteristika

Kvalifikačný rast

  • Mgr., FPV UMB Banská Bystrica, 2020 (Matematika v analýze dát a vo financiách)
  • Interný doktorand: FPV UMB, 2020-2024
    • študijný odbor: Matematická analýza
    • školiteľ: prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
    • téma dizertačnej práce: Zobrazenia na ohraničených zväzoch s aplikáciami vo viachodnotovej logike

 

Vyučované predmety

  • Matematika 1 - cvičenia

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Po dohode.