Katedroví koordinátori študentských mobilít


Katedra biológie a ekológie

doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrový koordinátor pre ERASMUS

Telefón:
048 446 7106
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
106

Katedra fyziky

doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca

Telefón:
048 446 7201
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
201

Katedra geografie a geológie

RNDr. Tatiana Mintálová, PhD.

RNDr. Tatiana Mintálová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7310
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
310

Katedra chémie

RNDr. Šimon Budzák, PhD.

RNDr. Šimon Budzák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor Erasmus+

Telefón:
048 446 7348
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
348

Katedra informatiky

Ing. Dana Horváthová, PhD.

Ing. Dana Horváthová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Katedrový koordinátor pre ERASMUS+

Telefón:
048 446 7126
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
126b

Katedra matematiky

doc. RNDr. Roman Hric, PhD.

doc. RNDr. Roman Hric, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7230
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
230

Katedra techniky a technológií

Ing. Petra Kvasnová, PhD.

Ing. Petra Kvasnová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Katedrálny koordinátor Erasmus+

Telefón:
048 446 7220
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
220

Katedra životného prostredia

Ing. Pavol Midula,PhD.

Ing. Pavol Midula,PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor pre ERASMUS

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
111