Fakulta Prírodných vied UMB


ERASMUS+ pokračuje aj v ďalšom semestri!

Erasmus+ pokračuje aj formou tzv. virtuálnej alebo kombinovanej (zmiešanej) mobility.

Pozrite si jej výhody:


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela