Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Grantový program - V4 Gen Mini Grants

Prostredníctvom grantového programu sú finančne podporované mobility mladých ľudí (vo veku od 12 do 30 rokov), spolupráce medzi partnerskými školami a ich vzájomné návštevy. Program tak prepája slovenské vzdelávacie inštitúcie s ich partnermi v okolitých krajinách - v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku a na Ukrajine. Program podporuje projekty z najrôznejších tematických oblastí ako napr. ekológia a udržateľný rozvoj, kultúrne dedičstvo a história, zdravie a aktívny životný štýl, umenie a kultúra, demokratické hodnoty a občianska participácie, ako aj praktické zručnosti a podnikanie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O grant môže požiadať akákoľvek relevantná právnická osoba (napr. verejné alebo súkromné školy, športový klub, občianske združenie, centrum voľného času a pod.). Grant je poskytovaný vo forme paušálnej podpory v max. výške 50 Eur/deň za každého účastníka (tj. študent aj doprevádzajúci učiteľ). Maximálne výška grantu je 10.000 Eur. Výhodou programu je, že zo strany žiadateľa nie je povinná žiadna finančná spoluúčasť. Projekty môžu mať rôznorodú formu a môžu zahŕňať ľubovoľné aktivity zaujímavé pre školy a študentov- študijné pobyty, exkurzie, športové súťaže, umelecké workshopy, odborné stáže, diskusie a pod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prihlášku vyplnenú v anglickom jazyku je možné podať elektronicky trikrát do roka - vždy k 15. marcu, 15. júlu a k 15. novembru.

Bližšie informácie, grantové podmienky, prihlásenie sú k dispozícii na: https://www.visegradfund.org/apply/grants/v4-gen/