Granty FULBRIGHT SLOVAK SCHOLAR PROGRAM do USA pre VŠ pedagógov a výskumníkov

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Fulbright Slovak Scholar Program (Granty pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe).


Program ponúka pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a skúsených odborníkov z praxe príležitosť realizovať vedecký výskum alebo prednášať na vysokej škole alebo výskumnej inštitúcii v USA. Pobyt, ktorého cieľom je výskum alebo prednášanie, môže byť v trvaní 3 až 6 mesiacov. Prihlášky je možné podávať vo všetkých študijných a vedeckých odboroch okrem projektov v odboroch, kde sa vyžaduje priamy kontakt s pacientmi (klinická medicína).

Štipendium pokrýva mesačné životné náklady, zdravotné poistenie a spiatočnú letenku a tiež zabezpečuje administratívu spojenú so získaním podkladov k vízam pre štipendistu a prípadných rodinných príslušníkov.


Prihláška na štipendium sa podáva s ročným predstihom, a teda uzávierka podávania prihlášky na akademický rok 2022/2023 je 14. októbra 2021.

Prihlášku a viac informácii nájdete TU.