Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Nová výzva Akcia Rakúsko – Slovensko

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu.


Zároveň by sme Vás radi informovali, že bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinároch SAIA:

 • Rakúsko - štipendiá a granty na výskumné pobyty a projekty (streda, 1.2.2023 o 14:00 hod. / link na pripojenie - https://bit.ly/3WeiE7q)
 • Rakúsko - štipendiá a granty na študijné pobyty a letné kurzy nemeckého jazyka (streda, 8.2.2023 o 14:00 hod. / link na pripojenie https://bit.ly/3GNWbZ5)

Záujemcovia o štipendijné pobyty v Rakúsku sa môžu uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

 • Štipendiá Akcie pre diplomantov (1 150 eur/mesiac),
 • Výskumné štipendiá Akcie pre doktorandov (1 150 eur/mesiac),
 • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov (1 400 eur/mesiac),
 • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy - o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2023 môžu uchádzať študenti a doktorandi zo spoločenských vied (psychológia, ekonómia, pedagogika, právo, masmediálna komunikácia, politické a sociálne vedy a pod.) a literárnej vedy/jazykovedy napr. germanistika (štipendium pokrýva kurzovné, ubytovanie a štipendium 750 eur).

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2023
 • Výber štipendistov: koncom apríla

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych, verejných alebo súkromných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.


V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

 • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up" prístup). Finančná podpora môže byť maximálne 6 000 EUR za rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov).

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2023
 • Schvaľovanie projektov: koncom apríla
 • Začiatok realizácie projektov: najskôr štyri mesiace od termínu uzávierky

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/kontakty/). Letáky k programu nájdete v prílohe.