Predvýbery na mobility Erasmus+ 2022/23

Milí študenti a zamestnanci FPV UMB,

oznamujeme Vám, že spúšťame predvýbery na mobility ERASMUS+ na akademický rok 2022/23
Termín uzávierky podávania prihlášok je 15.12.2021.


 Prihlášky sa podávajú elektronicky:

Prihláška pre študenta

Prihláška pre zamestnanca


Univerzity, s ktorými má UMB uzatvorenú medziinštitucionálnu dohodu, vyhľadáte v zozname partnerských vysokých škôl

Všetky informácie o programe Erasmus+ nájdete na linkách: Som študent UMB a Som zamestnanec UMB.