Videozáznamy informačných podujatí Horizont Európa konaných v roku 2021

Program Horizont Európa má za sebou prvé výzvy a uzávierky v roku 2021. V súčasnosti prebieha hodnotenie prvých podaných projektov a v januári 2022 očakávame plánované otvorenie výziev na rok 2022 v rámci klastra 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť.

Európska komisia, CVTI a aj iné organizácie počas roka pripravili viacero užitočných webinárov, ktoré môžu pomôcť pri hľadaní partnerov, písaní projektového návrhu a tiež aj v ďalších oblastiach súvisiacich s podávaním a implementovaním projektov. A tak, pokiaľ cez vianočne sviatky nebudete mat chuť pozrieť si Popolušku, môžete si pozrieť niektorý z nasledovných videozáznamov:Webinár: How to prepare a successful proposal in Horizon Europe (24.3.2021)
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210324.htm

Webinár: A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical excellence is key, but don’t forget the other aspects (21.4.2021)
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210421.htm

Webinár: The Funding & tenders Portal for beginners (27.5.2021)
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm

Webinár: Dissemination & Exploitation in Horizon Europe (9.6.2021)
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210609.htm

Webinár: How to prepare a successful innovation procurement proposal for Horizon Europe (22.6.2021)
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210622.htm

Recipe for success: Tips and Tricks while writing your Horizon Europe proposal (23.6.2021)
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OyG7UcjkFBs

Webinár: Horizon Europe: Key changes to the Ethics Appraisal Process (9.7.2021)
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QJtGzWmBQBw

IGLO Open meeting about submission and evaluation novelties under Horizon Europe (7.9.2021)
https://video.nti.sk/rec/?784860V6393YES66

Webinár: Funding & Tenders Portal Partner Search and person profile (28.9.2021)
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210928.htm

Webinár: The Gender Dimension in European RD&I (2.9.2021)
https://www.youtube.com/watch?v=nGVyx6I_QYQ

Webinár: Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants (30.9.2021)
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210930.htm

Info session on Horizon Results Booster: Bringing a continual stream of innovation to the market and beyond (5.10.2021)
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event211005.htm

Informačný deň – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spolocnosť (3.11.2021)
https://video.nti.sk/rec/?806764LE491QF123

Informačný den EK – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spolocnosť (7.12.2021)
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-2_en

Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spolocnosť: How to Win Grants with Open Science (10.12.2021)
https://www.youtube.com/watch?v=bGoWci2mHgw

Horizon Europe informačné videá
https://www.youtube.com/hashtag/horzioneuPodcast o finančných pravidlách v programe Horizont Európa
https://grantup.sk/podcast-19-ako-sa-vyznat-vo-financnych-pravidlach-projektov/

Podcast: Na granty z Bruselu už budete potrebovať plán rodovej rovnosti (GEP)
https://grantup.sk/podcast-16-na-granty-z-bruselu-uz-budete-potrebovat-plan-rodovej-rovnosti-gep/


Kontakt

Elena Žáková
Narodný kontaktný bod pre Horizont Európa/ Horizon Europe National Contact Point
Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spolocnosť/ Cluster 2 – Culture, Creativity and Inclusive Society NCP

CVTI SR/ Lamačská cesta 8A/ 840 05 Bratislava/ Slovak Republic
Phone: +421 918 766 813
E-mail: elena.zakova@cvtisr.sk
www.horizont-europa.sk