Referát pre medzinárodnú spoluprácu UMB

Referát pre medzinárodnú spoluprácu UMB (RMS UMB) pôsobí od septembra v priestoroch novej budovy Ekonomickej fakulty UMB, kancelárie 107 – 111 (1. posch), Zamestnankyne referátu sú dostupné na nasledovných klapkách:

 

Ing. Anita DIENEŠOVÁ 6722
Jana MIKOVÁ 6723
Mgr. Jana HUBÁČEKOVÁ 6724
Mgr. Andrea BOBÁKOVÁ 6725
Mgr. Jana PRAŠOVSKÁ 6726
Mgr. Viera PAVLOVIČOVÁ 6727
Mgr. Margaréta KRKOŠOVÁ 6728
Mgr. Jana ČILLÍKOVÁ 6729

 

Platné zostávajú aj kontakty na pôvodných pracoviskách (okrem kolegyne Mgr. Bobákovej, ktorá pôsobí už výlučne v nových priestoroch).