Assoc. Prof. Irena Januškaitiene (Litva)

10/04/2018 - 13/04/2018

Katedra biológie a ekológie FPV UMB


Assoc. Prof. Irena Januskaitiene z Vytautas Magnus University v Kaunase (Litva) navštívila v rámci mobility Erasmus+ Katedru biológie a ekológie FPV UMB, počas ktorej mala dve prednášky pre študentov katedry o možnostiach štúdia a organizovaní vyučovania na Fakulte prírodných vied VMU a pre pedagógov o vedecko-výskumnej činnosti na Katedre životného prostredia a ekológie. Assoc. Prof. Januskaitiene je špecialistkou v environmentálnych vedách - odbor rastlinná ekológia, kde sa venuje fyziológii rastlín vystavených environmentálnemu stresu.