print

Assoc. Prof. Milen Todorov (Bulharsko)

02/10/2018 - 09/10/2018

Katedra informatiky


Assoc. Prof. Milen Todorov pôsobí na Katedre anorganickej chémie, Prof. Dr. Assen Zlatarov University v bulharskom meste Burgas. Zároveň spolupracuje s Európskou chemickou agentúrou na vývoji toxikologických predikčných modelov. V rámci mobility Erasmus+ navštívil Katedru informatiky a Katedru chémie FPV UMB, kde rokoval o aktuálnych smeroch výskumu a ďalších možnostiach vzájomnej spolupráce oboch univerzít. Dňa 3.10.2018 predniesol prednášku na tému "Recent advances in risk assessment of chemical compounds by using computational (QSAR) models".

  1. p01.pdfp01.pdf (2047 KB)
=