print

doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D. (Česká republika)

07/05/2018 - 11/05/2018

Katedra Biológie a ekológie
Erasmus+ mobilita


Doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D. pôsobí na Vysokej škole banskej, Technickej univerzite v Ostrave na Hornicko-geologickej fakulte na Katedre enviromentálneho inžinierstva. 
V rámci mobility Erasmus+ navštívila Katedru biológie a ekológie a predniesla prednášku na tému "Alternative methods of removing metals from the environment".


 

=