Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Dr. Gergana Avramova-Todorova (Bulharsko)

02/10/2018 - 09/10/2018

Katedra informatiky


Dr. Gergana Avramova-Todorova pôsobí na Univerzite „Prof. Dr. Assen Zlatarov University" v bulharskom meste Burgas. V rámci mobility Erasmus+ navštívila Katedru informatiky FPV UMB, kde rokovala o aktuálnych smeroch výskumu, možnostiach participácie na spoločných medzinárodných projektoch a ďalších možnostiach vzájomnej spolupráce oboch univerzít. Dňa 3.10.2018 predniesla prednášku na tému "NLP - neuro linguistic programming (in concern with setting and achieving goals and motivation)". V závere prednášky boli prezentované možnosti štúdia našich študentov na Univerzite Prof. Dr. Asen Zlatarov v Burgase, v rámci projektu Erasmus+.

  1. p01.pdfCertifikat (2047 KB)

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela