print

Dr. Palaniswamy Thangavel (India)

09/10/2018 - 10/10/2018

Katedra životného prostredia


Dr. Thangavel pôsobí na Katedre environmentálnych vied na Periyar univerzity v Saleme. Dlhodobo sa venuje problematike znečistenia životného prostredia s dôrazom na vodu a pôdu ako aj metódam vedúcim k ich náprave. Oblasťou jeho profesijného záujmu je aj pôdna ekológia a fytoremediácie.V rámci Vedeckého kolokvia Fakulty prírodných vied Dr. Thangavel predniesol prednášku "Phytomanagement of metal contaminated soils."

 

 

=