print

Dr. Ruifeng Zhang (Čína)

08/09/2018 - 30/09/2018

Katedra matematiky


Dr. Ruifeng Zhang pôsobí na Hefei University of Technology v Hefei, Anhui v Číne. Počas pobytu na Fakulte prírodných vied, kde spolu s prof. RNDr. Ľubomírom Snohom, DrSc. diskutovali  o probléme možných množín hodnôt supremálnej topologickej sekvenciálnej entropie na danom priestore a o analogickom probléme možných množín hodnôt topologickej entropie.

Dr. Zhang predniesol prednášku na tému "On topological entropy and pressure of countable discrete amenable group actions".

  1. zhang.pdfzhang.pdf (2046 KB)
=