print

Gregg Losinski (USA)

31/10/2018 - 19/11/2018

Katedra biológie a ekológie FPV


V rámci fulbrightoveho štipendiá navštívil Fakultu prírodných vied už po 2. krát uznávaný ochranár, pedagóg, "medvedí muž" Gregg Losinski.

Gregg Losinski pôsobí v americkom štáte Idaho. Popri asistencii pri biologickom monitoringu sa zaslúžil o znižovanie konfliktov medzi ľuďmi a divou zverou. Počas posledných šiestich rokov sa aktívne zapája do snahy pomôcť Slovensku podporiť vzdelávací proces a znižovať tak konflikt medzi ľuďmi a medveďom hnedým. Zároveň je poradcom Slovak Wildlife Society.

Hlavným cieľom jeho projektu bolo naďalej rozvíjať profesionálne vzťahy s pedagógmi na Katedre biológie a ekológie. Výsledky monitorovania priamo v terénne vo Vysokých Tatrách boli použité na to, aby pomohli vzdelávať slovenskú verejnosť o aktuálnom stave medveďov a vlkov v našich horách, o prebiehajúcich konfliktoch s ľuďmi a potenciálnych možnositach pre budúcnosť. Tieto výsledky následne prezentoval aj študentom biológie a ekológie na Fakulte prírodných vied.


 

 

 

 

 

 

=