print

Mgr. Inž. Krystian Tucynski (Poľsko)

Katedra Techniky a technológii
Erasmus+ mobilita


Mgr. Inž. Krystian Tuczynski pôsobí na Uniwersytet Rzeszowski v Poľsku.

V rámci mobility učiteľov programu Erasmus+ na Fakulte prírodných vied UMB predniesol prednášku na témy:

  • IT školský systém riadenia - elektronický časopis,
  • Úloha elektronického časopisu na príklade strednej školy,
  • Výhody a nevýhody používania e-learningu vo vzdelávaní,
  • E-learning v didaktike univerzity.

 

=