print

Mgr. Inž. Tomasz Warchol (Poľsko)

09/04/2018 - 13/04/2018

Katedra Techniky a technológii
Erasmus+ mobilita


Mgr. Inž. Tomasz Warchol pôsobí na Uniwersytet Rzeszowski v Poľsku.

V rámci mobility učiteľov programu Erasmus+ na Fakulte prírodných vied UMB predniesol prednášku na témy:

  • Aplikácia kognitívnej teórie v e-learningu,
  • Vzdelávanie s využitím interaktívnych workshopov,
  • Úloha a miesto neformálneho vzdelávania v tradičnom vyučovaní,
  • Aplikácia rozšírenej reality vo vyučovacej chémii.

 

=