print

Mgr. Milan Křápek, Ph.D. (Česká republika)

30/04/2018 - 04/05/2018
Katedra matematiky
Mobilita Erasmus+ 


Mgr. Milan Křápek Ph.D. je prorektor pre študijnú a pedagogickú činnosť na Súkromnej vysokej škole ekonomickej v Znojme. Zároveň je vedúci Katedry matematiky, štatistiky a informatiky. Na FPV viedol prednášku na tému Statistický a datamingový seminář (organizovaný na FPV UMB) a DEA seminář (organizovaný na EF UMB). Zúčastnil sa aj prednášky Mgr. Lukáša Lafférsa, PhD. na tému Moderná Aplikovaná Regresia 2. V publikáciach sa zaoberá využitím štatistických metód v ekonomických disciplínách.


 
=