print

Prof. Dr.habil. Valeria Pershina (Nemecko)

23/01/2018-26/01/2018

Katedra chémie FPV


Prof. Dr.habil. Valeria Pershina pôsobí na GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung v Nemecku.

Pracovný pobyt na FPV bol zameraný na vedecký projekt výpočtov molekulových vlastností zlúčenín s ťažkými a superťažkými prvkami, ktoré vznikajú pri syntézach superťažkých prvkov v urýchľovačoch. Prof. Pershina tiež skonzultovala problematiku teoretickej chémie s ďalšími kolegami na katedre, Doc. Medveďom a Dr. Budzákom.


 

 

=