Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra informatiky

Profesijná charakteristika

Hudec Milan, RNDr., PhD.

 

ORCID iD - RNDr. Milan Hudec, PhD.

https://orcid.org/0000-0001-6266-3211

 

Kvalifikácia:

Mgr. – 1994 – MFF KU Praha – kybernetika, informatika
RNDr. – 1999 – UPJŠ Košice – Informačné systémy
PhD. – 2004 – UPJŠ Košice – Informačné systémy – umelá inteligencia
Kvalifikačný stupeň IIa – 2006 – SAV Bratislava

Priebeh doterajšej odbornej praxe:

1997 – 2004 – Fakulta prírodných vied, UMB Banská Bystrica
2005 – 2010 – Ústav vedy a výskumu UMB Banská Bystrica 2011
– 2014 – Inštitút matematiky a informatiky FPV UMB
Od 2015 – Fakulta prírodných vied UMB, Katedra informatiky

Súčasné pracovné zaradenie na funkčnom mieste:

Vedecký pracovník, gestor pracoviska “Centrum podpory integrovaného
vzdelávania nevidiacich”.
Oblasť výskumu – umelá inteligencia, systémy domácej automatizácie,
vývoj ambientných systémov AmI a AAL so zameraním pre nevidiacich ľudí.

Vedecko-výskumné zameranie:

-syntéza a rozpoznávanie plynulej reči, aplikácia
v asistenčných technológiách pre nevidiacich,
-neurónové siete, aplikácia v oblasti
matematickej lingvistiky a taxonometrických
vyhodnocovaní,
-genetické algoritmy, aplikácia v oblasti
adaptácie neurónových sietí a asistenčných technológií
pre nevidiacich,
-systémy domácej automatizácie, aplikácia
v kombinácii s asistenčnými technológiami
pre nevidiacich,
-ambientné systémy AmI a AAL, so zameraním na asistenciu pri
bývaní a pri výkone práce v zamestnaní pre nevidiacich
v oblasti odbornej informatiky a elektroniky.
Pedagogická činnosť:

1997 – 2004 – propagácia integrovaného vzdelávania nevidiacich žiakov
na základných a stredných školách formou seminárov a prednášok na Fakulte
prírodných vied UMB a distribúcia propagačných materiálov:

-Aktuálne a perspektívne využitie osobných počítačov,
-Čo prináša pracovisko na FPV UMB.
Od 2005 – Prednášky na FPV UMB pre študentov štvrtého ročníka
informatiky – “SW kompenzačné aplikácie”, “Systém ROWS” – softvérová
kompozícia asistenčných technológií pre nevidiacich používateľov počítačov.

Od 2007 – Oponent diplomových prác, účasť v komisii štátnych skúšok.

Vývoj produktov pre nevidiacich:

1998 – Softvér pre tlač dokumentov, automatizovaná kontrola grafickej
úpravy.
1999 – Ovládač na bežnú klávesnicu, predefinovanie štandardnej
funkcie na možnosť písania v Braillovom písme, editor pre nevidiacich.
2001 – Syntetizér pre nevidiacich s ovládačom na čítanie informácií z
bežného displeja.

2002 – Ovládač pre hmatový displej, návrh písma pre nevidiacich –
kombinácia slovenčiny a US Braillovej sady znakov.

Dokončenie prototypu prvej verzie ambientného (ďalej AmI Ambient
Intelligence) systému RUDO s asistenciou pri bývaní pre nevidiacich ľudí.

2003 – Ovládač pre bodovú tlačiareň pre nevidiacich, softvérový kurz
angličtiny pre nevidiacich.

2004 – Ucelený systém HPSIO podporujúci prácu nevidiacich ľudí na
počítači – syntetizér, hmatový riadok, bodová tlačiareň, kalkulátor, tlač
dokumentov v čiernotlači, poznámková databáza, vývojové nástroje.

Dokončenie druhej verzie AmI systému RUDO, ktorá obsahovala navyše
audiosystém dohľadu nad malými deťmi a syntetizér čítajúci obsah displeja
multimetra.

2005 – Ovládač na bežnú klávesnicu, jej predefinovanie na podporu
práce paretikov.

2006 – Vývojové prostredie pre nevidiacich zamerané na vývoj syntézy
“unit selection” v slovenskom jazyku.

2007 – Vývojové prostredie pre nevidiacich zamerané na prácu s
neurónovými sieťami, návrh ich topológií.

2008 – Vývojové prostredie pre nevidiacich zamerané na prácu s klonmi
genetických algoritmov.

2009 – Ucelené vývojové prostredie pre nevidiacich podporujúce prácu
v oblasti umelej inteligencie – syntéza, spektrálna a kepstrálna analýza,
neurónové siete a ich adaptácia pomocou genetických algoritmov.

2010 – Prechod na operačnú platformu Linux Debian, konverzia celého
softvérového produktu bez principiálnej zmeny jeho funkcionality.

Dokončenie tretej verzie prototypu AmI systému RUDO, ktorá bola
sieťovo orientovaná a pracovala pod OS LINUX Debian.

2012 – Počítačový a internetový anglicko <> slovenský slovník
integrovaný do editoru pre nevidiacich, synonymický slovník, encyklopedický
slovník a kontrola pravopisu.

2013 – Ucelený “Modul ROWS” pre operačnú platformu Linux Debian
podporujúci prácu na PC na troch úrovniach:

-Poznámky, editácia, tlač, výpočty na úrovni ZŠ a SŠ,
-písanie a tlač diplomových a dizertačných prác, úroveň VŠ,
-práca v oblasti vedeckej informatiky a elektroniky.
Modul ROWS bol plánovaný ako súčasť štvrtej verzie AmI systému RUDO,
ktorá mala obsahovať automatizáciu vykurovania a zónovú reguláciu.
2014 – Automatizácia vykurovacieho systému s asistenčnou
technológiou.
2015 – Zónová regulácia na báze sieti Z-Wave s asistenčnou
technológiou.
2016 – Dokončenie štvrtej verzie prototypu AmI systému RUDO s
asistenciou pri bývaní pre nevidiacich ľudí, ktorá obsahovala:

-automatizovaný systém vykurovania,
-systém zónovej regulácie,
-audiosystém dohľadu nad malými deťmi,
-vývojové programátorské prostredie,
-vývojové prostredie na prácu s neurónovými sieťami
a genetickým algoritmom,
-prostredie na spracovanie textov,
-prostredie na vývoj hlasových korpusov.
2017 – systém rozpoznávania interiérových a exteriérových scén v
spojitosti so spracovaním aktuálnych meteorologických údajov. Systém
nahrádza nevidiacemu očný kontakt, pohľad z okna a podobne.

2018 – rozšírenie ambientu domácnosti na kombinovaný ambient domova a
zamestnania, ich prepojenie pomocou webového servera Klingon.

Od 2019 – pripojenie multimetra a osciloskopu k AmI systému,
vytváranie nového rámca vývoja, ktorý bude smerovať k uzatvoreniu vývoja
piatej verzie AmI systému RUDO.