Kde ma nájdete

Katedra chémie
Tajovského 40
97400 Slovenská republika

Profesijná charakteristika

 

Vedecká činnosť

Moju vedeckú činnosť tvorí vývoj a aplikácie metód relativistickej kvantovej chémie.

 

 

Vývoj vedeckého softvéru DIRAC:

 

Pedagogická činnosť

V rámci pedagogickej činnosti na Katedre chémie FPV UMB vyučujem predmety: 

 • Organická chémia - prednáška a seminár
 • Chemické výpočty 1,2
 • Chemická informatika
 • Anglický jazyk pre chemikov
 • Chemometria
 • Numerická matematika
 • Seminár z anorganickej chémie
 • Seminár z fyzikálnej chémie
 • Metódy počítačovej chémie
 • Molekulové modelovanie
 • Modelovanie znečistenia ovzdušia
 • Environmentálne modelovanie

Listy predmetov sú na webovej stránke FPV UMB. Zároveň študenti, navštevujúci moje predmety, majú prístup do Moodle UMB, kde každému vyučovanému predmetu prislúcha kurz s informačnými materiálmi a elektronickým vzdelávacím obsahom.   

 

Rozvrhy vyučovacích hodín

viď Google adresár

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
13:00 - 15:00
Piatok
11:00 - 13:00
Štvrtok - externí študenti, Piatok - denní študenti; inokedy napíšte email