Kde ma nájdete

Katedra informatiky

Profesijná charakteristika

Štúdium

2002  2007
Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (chémia - informatika) - Mgr.

2003 – 2008
Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (informatika - anglický jazyk) - Mgr.

2011
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave (teoretická a počítačová chémia) - RNDr.

2008 – 2012
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave (teoretická a počítačová chémia) - PhD.

 

Prax

2007 2008
asistent - Katedra chémie FPV UMB, Banská Bystrica

2012 2013
asistent - Katedra informatiky FPV UMB, Banská Bystrica

2013 2015
vedecký pracovník - Katedra anorganickej chémie PriF UK, Bratislava

2013 ...
odborný asistent - Katedra informatiky FPV UMB, Banská Bystrica

 

 

Pedagogická činnosť (predmetová profilácia)

Algoritmy a štruktúry údajov, Programovanie v C, Efektívne algoritmy, Paralelné programovanie, Paralelné a distribuované výpočty, Gridové a cloudové technológie, Programovanie mikrokontrolérov

 

Vedecko-výskumná činnosť (oblasti výskumu)

Vysokovýkonné počítanie, Paralelné počítanie, Počítačové videnie, Počítačová chémia, Programovanie mikrokontrolérov

 

Riešené projekty

Zoznam riešených projektov

 

Publikačná činnosť

Researcher ID

ORCID

Zoznam publikácií a ohlasov

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Prosím, dohodnúť si termín vopred e-mailom.