print

Študentská vedecká konferencia 2016

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
komisia ŠVK pri FPV


ŠVK je súťaž o najlepšie študentské práce vedeckého a odborného charakteru z prírodovedných odborov v sekciách:

 

biológia a ekológia; didaktika prírodovedných predmetov; životné prostredie; technika; geografia, geológia a krajinná ekológia; chémia; informatika; matematika

 


súťaž sa uskutočnila formou konferencie 14. apríla 2016.

Ocenené práce v sekcii informatika:

  1. Martin Trník
    Mnohorozmerná analýza rozvrhovania vo vysokovýkonných počítačových systémoch

  2. Miroslav Kováč
    Implementácia algoritmu násobenia matíc na GPGPU s optimalizáciou prenosu údajov

  3. Bc. Marek Súkeník
    Ros and filtering data from sensors

 

Zoznam prác v sekcii informatika:

 

Miroslav Kováč
Implementácia algoritmu násobenia matíc na GPGPU s optimalizáciou prenosu údajov

Martin Trník
Mnohorozmerná analýza rozvrhovania vo vysokovýkonných počítačových systémoch

Roman Chovan, Bc. Branislav Pažický, Bc. Pavol Balajka
Vyhľadávanie objektov pomocou deskriptora shape context

Bc. Marek Súkeník
Ros and filtering data from sensors

Bc. Tomáš Adamják
Internetová učebnica Linuxu

Bc. Róbert Molnár
Tvorba interaktívneho prostredia pre liečbu fóbií

 

Odkaz na dokumenty o ŠVK na FPV UMB.