print

Laserové 3D skenovanie - Stonex X300

Pre vytvorenie 3D modelu vodnej nádrže Veľká Richňava (Banská Štiavnica) sme nasadili laserový 3D skener Stonex X300. Celkovo bolo nasnímaných 11 scén (mračná bodov). Spojením jednotlivých scén sme získali 3D model vodnej nádrže umožňujúci realizáciu výpočtov a dalších analýz Smejúci sa